אחת העצות הטובות של סט גודין

אחת העצות הטובות של סט גודין.

עצה בסיסית שרוב החברות הקטנות החודרות לשוק חדש מתעלמות ממנה.

 The Big Fish theory

מיכאל גלי, gallyconsult@gmail.com, 0546540402

כתוב תגובה