כיצד לשפר את הביצועים של פונקצית השיווק הבינלאומי?