עקרונות בסיסיים של שיווק בינלאומי – אוסף השגיאות השלם