עקרונות בסיסיים של שיווק בינלאומי – קשיים המייחדים שיווק בינלאומי