נכשלתם כי קיים פער בין מה שהבטחתם ללקוחות ובין מה שקיבלו בפועל הפער בין ההבטחה שלכם ללקוחות (שמייצרת ציפיות מצדם) למציאות בה נתקלו לאחר הרכישה, הוא ההסבר הטוב ביותר להצלחה או לכישלון שלכם. לכל לקוח ולכל ספק קל מאוד לזהות קיום פער כזה. רכשתם זר פרחים בחנות הפרחים השכונתית, הזר