Marketing is counter intuitive הקושי הגדול בשיווק הוא שעל פניו הוא נראה מקצוע פשוט ואינטואיטיבי, אך ברוב המקרים, הסתמכות על האינטואיציה מובילה להחלטות מוטעות. עקרונות השיווק פשוטים, אך הוצאה לפועל שלהם לא קלה ונוגדת לעתים את האינטואיציה. הדרך להימנע מטעויות היא לקבל החלטות תוך אימוץ נקודת המבט של הלקוח. הבעיה