עשרת הסיכונים עבור חברות שמנהליהן נעדרים כישורים בינתרבותיים פערים בינתרבותיים הוא נושא מורכב המשפיע על אפקטיביות הניהול בחברות הפועלות בשווקים גיאוגרפיים שונים. הפערים מקשים על ניתוח והבנת סיטואציות וגורמים לקבלת החלטות מוטעות. גם אחרי שנים רבות של עיסוק בשיווק בינלאומי, לעתים אני יוצא מפגישות עם מנהלים זרים בתחושת חוסר בטחון