עקרון עסקי שאתם חייבים להכיר וליישם לפני הרבה שנים, מנהל שלי, כאשר הצגתי לו תוכנית חדירה שרציתי לממש, שאל אותי,  מה הנחות העבודה שלך? כאשר פרסתי בפניו את הנחות העבודה שלי, שאל, איך אתה יודע שהן נכונות? התחלתי לגמגם. Qualify early, qualify often הוא אמר לי ושלח אותי לתקף את