מתפנה מנהל בכיר ומנוסה למכירות ופיתוח עסקי ניסיון בניהול מכירות מורכבות, בהובלת פעילות עסקית ובבניית צבר הזמנות של עשרות מילוני דולרים בשווקים זרים רבים רקע טכנולוגי עשיר וניסיון בתחומים הבאים: Defense, Wireless, Mobile ,IoT, Security יכולת מעולה בניתוח שווקי יעד ובגיבוש והוצאה לפועל של תוכנית אסטרטגית ניסיון בפריצה לשווקים חדשים ותחזוקה של שווקים