54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים  54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים קרנות “כסף חכם” ושל”ב שהוקמו ומנוהלות ע”י משרד הכלכלה תומכות כספית בחברות יצואניות מסוף 2014. מאז קיבלו כ- 800 יצואנים תמיכה כספית למימון פעילות שיווק בחו”ל. במסגרת זו