שני חסמים (בהקשר של המוצר) שפוגעים בחדירה לשוק לכל מנהל בארגון ברור שהמוצר הוא הנכס המרכזי שישכנע לקוחות בשוק חדש לבחור בו. לקוחות ישקלו לנסות מוצר של חברה לא ידועה רק אם יחשבו שיש בו ערך פונקציונאלי עבורם. בהתאם לכך, בשלב פיתוח המוצר ו/או ביצוע ההתאמות לצורכי שוק היעד הספציפי