12
Jan

54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים (חלק שלישי ואחרון)

54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים (חלק שלישי ואחרון) קרנות “כסף חכם” ושל”ב שהוקמו ומנוהלות ע”י משרד הכלכלה תומכות כספית בחברות יצואניות מסוף 2014. מאז קיבלו כ- 800 יצואנים תמיכה כספית למימון פעילות שיווק בחו”ל. במסגרת זו אנו תומכים בחברות מסוגים שונים;  B2B, B2C, סטרט-אפים וחברות תעשיה מסורתית, רובן אינן יצואניות גדולות. אני משמש כמנהל

המשך לקרוא

5
Jan

54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים (חלק שני)

54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים (חלק שני) קרנות “כסף חכם” ושל”ב שהוקמו ומנוהלות ע”י משרד הכלכלה תומכות כספית בחברות יצואניות מסוף 2014. מאז קיבלו כ- 800 יצואנים תמיכה כספית למימון פעילות שיווק בחו”ל. במסגרת זו אנו תומכים בחברות מסוגים שונים;  B2B, B2C, סטרט-אפים וחברות תעשיה מסורתית, רובן אינן יצואניות גדולות. אני משמש כמנהל המקצועי

המשך לקרוא

30
Dec

54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים (חלק ראשון)

54 תובנות על חדירה מוצלחת לשוק מפעילות של מאות יצואנים ישראלים (חלק ראשון) קרנות “כסף חכם” ושל”ב שהוקמו ומנוהלות ע”י משרד הכלכלה תומכות כספית בחברות יצואניות מסוף 2014. מאז קיבלו כ- 800 יצואנים תמיכה כספית למימון פעילות שיווק בחו”ל. במסגרת זו אנו תומכים בחברות מסוגים שונים;  B2B, B2C, סטרט-אפים וחברות תעשיה מסורתית, רובן אינן יצואניות גדולות. אני משמש כמנהל המקצועי

המשך לקרוא

24
Dec

עקרונות לחדירה מוצלחת לשוק הסיני

עקרונות לחדירה מוצלחת לשוק הסיני הבלוג מארח השבוע את תרצה ערב , דוברת, כותבת וקוראת סינית. התגוררה שם כשמונה שנים במהלכן עבדה בארגון ממשלתי והקימה וניהלה חברת בת בסין של חברה ישראלית. היום מייעצת לחברות ישראליות בפעילות חדירה לסין, בהגשת תכנית “כסף חכם” לשוק הסיני ומלווה אותן בהוצאת התכנית לפועל. חברות מחליטות לפנות לשוק הסיני בשל גודלו והפוטנציאל העצום הטמון בו.

המשך לקרוא

11
Dec

Intuition and Best Practice

Intuition and Best Practice רוב ההחלטות העסקיות שמקבלים מנהלים הן החלטות שמנהלים אחרים כבר התמודדו עימן בעבר. זה נכון בשלושת הממדים העיקריים של כל החלטה עסקית; הסוגיה (למשל; קביעת מחיר), תחום העיסוק של החברה (למשל; תוכנה ארגונית לשיפור יעילות הייצור) וקהל המטרה (למשל; מפעלים קטנים בצפון גרמניה). ניתן לזהות שלושה דפוסי קבלת החלטה אצל מנהלים. החלטות המבוססות על אינטואיציה בלבד,

המשך לקרוא