19
Jun

גישות שונות לאיתור שותפים בחו”ל

 הפוסטים האחרונים עסקו באיתור שותפים בחו”ל. בפוסטים הדגשתי את היועץ הענפי המומחה ככלי מאוד אפקטיבי וחשוב ביותר.בפוסט זה אבחין בין שתי גישות עקרוניות לאיתור שותפים, גישת קרן הלייזר והגישה האופורטוניסטית. גישת קרן הלייזרנפעיל גישה זו אם אנחנו חברה בעלת המאפיינים הבאים:• המוצר שלה מורכב (תוכנה ארגונית למשל)• תהליך המכירה ארוך יחסית• הנפח הכספי של כל עסקה גדול• השותף ידרש למאמץ שיווק

המשך לקרוא

4
Jun

איך נדע מי הוא היועץ הענפי המתאים ? (7)

 זהו הפוסט השביעי בסדרה כיצד לאתר ולמנות שותף (מפיץ, סוכן, VAR…) בשווקים זרים ? היועץ הענפי הוא האמצעי האולטימטיבי למציאת שותפים בשוק זר. כפי שציינתי בפוסטים הקודמים יועץ ענפי הוא מנהל מנוסה, כיום או בעבר, בחברה שמשווקת את מוצריה (דומים או משלימים לשלנו) ללקוחות שתואמים את פרופיל הלקוח האידיאלי שלנו. הוא אמור להיות בעל ניסיון בשוק החדש ואמור להעמיד את

המשך לקרוא

21
May

איך מוצאים יועץ ענפי מתאים ?

 זהו הפוסט השישי בסדרה כיצד לאתר ולמנות שותף (מפיץ, סוכן, VAR…) בשווקים זרים ? היועץ הענפי הוא האמצעי האולטימטיבי למציאת שותפים בשוק זר.כפי שציינתי בפוסטים הקודמים יועץ ענפי הוא מנהל מנוסה, כיום או בעבר, בחברה שמשווקת את מוצריה (דומים או משלימים לשלנו) ללקוחות שתואמים את פרופיל הלקוח האידיאלי שלנו. הוא אמור להיות בעל אוריינטציה שיווקית מכירתית ולא רק טכנולוגית. היועץ

המשך לקרוא

14
May

סוגים של יועצים ענפיים

 זהו הפוסט החמישי בסדרה כיצד לאתר ולמנות שותף (מפיץ, סוכן, VAR…) בשווקים זרים ? היועץ הענפי הוא האמצעי האולטימטיבי למציאת שותפים בשוק זר.כפי שציינתי בפוסטים הקודמים יועץ ענפי הוא מנהל מנוסה, כיום או בעבר, בחברה שמשווקת את מוצריה (דומים או משלימים לשלנו) ללקוחות שתואמים את פרופיל הלקוח האידיאלי שלנו. הוא אמור להיות בעל אוריינטציה שיווקית מכירתית ולא רק טכנולוגית. היועץ

המשך לקרוא

7
May

כיצד לאתר ולמנות שותף (מפיץ, סוכן, VAR…) בשווקים זרים ? (4)

היועץ הענפי הוא אמצעי האולטימטיבי למציאת שותפים בשוק זר. כפי שציינתי בפוסט הקודם יועץ ענפי הוא מנהל מנוסה כיום או בעבר בחברה שמשווקת את מוצריה ללקוחות שתואמים את פרופיל הלקוח האידיאלי שלנו. הוא אמור להיות בעל אוריינטציה שיווקית מכירתית ולא רק טכנולוגית. היועץ הענפי הוא “מורה הדרך” שלנו בשוק החדש ואמור להעמיד את כל הידע, הקשרים והניסיון שלו לרשותנו. הוא

המשך לקרוא