28
Aug

עשרת הדיברות לאיתור ומינוי גורם הפצה

 כיצד לאתר ולמנות שותף (מפיץ, סוכן, VAR…) בחו”ל ? (1) בסדרת הפוסטים הקרובים אציג משנה סדורה כיצד לאתר ולמנות שותף / מפיץ בחו”ל.בפוסט זה אתמקד בשני הכללים הראשונים:1. קח אחריות על התהליך, ניתן להשתמש בכוחות עזר חיצוניים, אך תוך מעורבות רבה של היצואן2. הקפד על תהליך יזום בבחירת השוק ובבחירת גורם ההפצה אלו נראים כללים טריוויאליים אלא שהם מהותיים ביותר

המשך לקרוא