26
Mar

ניהול לקוחות אסטרטגיים – החברה הישראלית הקטנה מול הלקוח הגדול – חלק ראשון

בשנים האחרונות “נשאבתי” לעסוק בסיטואציה אופינית ללא מעט חברות ישראליות. חברה ישראלית קטנה או בינונית אשר עובדת מול לקוחות גדולים בחו”ל. כיצד ניתן לפתח שיטת עבודה אפקטיבית בסיטואציה זו ? בשפה המקצועית הנושא נקרא “ניהול לקוחות אסטרטגיים” ( SAM- Strategic Account Management)  ובנגזרת מורכבת עוד יותר שלו עבודה מול לקוחות גלובליים (GAM). בנושא זה אני משתף פעולה עם מומחה עולמי בתחום בשם פרופ.

המשך לקרוא