19
Jun

מחשבות על Coordination ו – Alignment בין השיווק והמכירות

  הבעיה – שיווק ומכירות פועלים ללא תיאום לעתים אף עם אג’נדות שונות בתקופה האחרונה אני נתקל בחברות רבות שאינן אפקטיביות בגלל קונפליקטים בין השיווק והמכירות.ככל שתנאי הסביבה החיצונית קשים יותר מתרבות ההאשמות ההדדיות. בחברות קטנות אדם אחד מטפל גם בשיווק וגם במכירות. לעתים קרובות גם אם התואר לפני שמו מציין מנהל שיווק ומכירות בפועל הוא עוסק בעיקר במכירות (בעיה

המשך לקרוא