25
Jun

Lead Generation כאמצעי להשגת Coordination ו – Alignment בין השיווק והמכירות

  ב – 13.7 אני מקיים סמינר בנושא Lead Generation במכון היצוא.בלינק ניתן למצוא פרטים נוספים.אנא העבירו לחברים ולקולגות להם להערכתכם הסמינר רלבנטי.http://www.export.gov.il/_Training/Item.asp?ArticleID=1140&CategoryID=27 תיאום ושיתוף פעולה – עקרונות לשיפור המצב בהתבסס על תוכנית Lead Generation1. מחויבות של ההנהלה הבכירההנהלה בכירה שמבינה את חשיבות העניין ועוסקת כל הזמן בשיפור התיאום ומסירה מכשולים (מנהלים שיש להם אג’נדות פרטיות אין להם מקום בארגון שלנו,

המשך לקרוא