28
Aug

עשרת הדיברות לאיתור ומינוי גורם הפצה

 כיצד לאתר ולמנות שותף (מפיץ, סוכן, VAR…) בחו”ל ? (1) בסדרת הפוסטים הקרובים אציג משנה סדורה כיצד לאתר ולמנות שותף / מפיץ בחו”ל.בפוסט זה אתמקד בשני הכללים הראשונים:1. קח אחריות על התהליך, ניתן להשתמש בכוחות עזר חיצוניים, אך תוך מעורבות רבה של היצואן2. הקפד על תהליך יזום בבחירת השוק ובבחירת גורם ההפצה אלו נראים כללים טריוויאליים אלא שהם מהותיים ביותר

המשך לקרוא

23
Apr

Lead Generation – מדוע רבות הן החברות שחושבות שצמיחה בחו”ל לא דורשת מאמץ ממוקד ?

אתם עובדים בחו”ל בצורה ישירה – האם הגדרתם בצורה חדה את קהל המטרה שלכם ? • טריטוריה גיאוגרפית• פרופיל לקוחות   בהנחה שכן, איזו מהשיטות הבאות ליצירת לידים אתם מפעילים באופן שוטף ?  מאמץ מתמיד לארגון פגישות עם לקוחות פוטנציאליים דואר אלקטרוני ללקוחות פוטנציאליים פניות טלפוניות ללקוחות פעילות יחסי ציבור ארגון ארועים למפגש עם לקוחות השתתפות בתערוכות פעילות באינטרנט פרו-אקטיבית

המשך לקרוא