23
Jul

כיצד להוציא לפועל את הגישה האופורטוניסטית בצורה אפקטיבית ?

 מיכאל גליהגישה האופורטוניסטית מבוססת על פניה במקביל למספר גדול של שותפים פוטנציאליים העונים לפרופיל כללי שהגדרנו, בתקווה שאחד מהם יגלה עניין. הגישה האופורטוניסטית מתאימה כפי שציינתי בפוסט הקודם לחברות עם מוצרי מדף פשוטים וכדי שתהיה אפקטיבית יש להפעיל סדרה של כללים כדלקמן:• השגת דאטה בייס איכותי של מפיצים פוטנציאלים• פניה אליהם בטלפון ובכתב• פנה אליהם בשפת האם שלהם• לאחר השיחה

המשך לקרוא