28
Jul

האם אתם מנתחים לעומק את קהל הלקוחות הקיים שלכם ? גרסא מתוקנת !

 האם אתם מנתחים לעומק את קהל הלקוחות הקיים שלכם ?האם אתם מנתחים לעומק את קהל הלקוחות הפוטנציאלים שלכם ?ההנחה שלי שרוב החברות בתחום ה – B2B לא עושות זאת, בוודאי לא בשיטתיות.התהליך נקרא בשפה המקצועית Profiling כלומר בדיקת ההתאמה בין בסיס הלקוחות שלנו (ההצלחות שלנו) והלקוחות הפוטנציאלים בשוק בכל פרופיל שזיהינו מתוך מטרה להגדיר בצורה חדה את שוק היעד.ההגיון מאחורי התהליך אומר

המשך לקרוא