16
Apr

השגת “לידים” (Lead generation) בסביבת B2B מורכבת כגורם בעל השפעה מכרעת על הצלחת הפעילות בחו”ל

השגת “לידים” (Lead generation) בסביבת B2B מורכבת כגורם בעל השפעה מכרעת על הצלחת הפעילות בחו”לרוב היצוא הישראלי הוא בתחום ה – B2B. ברוב המקרים המוצרים / פתרונות אותן משווקות החברות הישראליות הם מורכבים.בשיווק ומכירות של מוצר מורכב מעורב בדרך כלל תהליך מכירה ארוך ולקוחות מתוחכמים, אשר להם יש בעיה משמעותית, לה הם מחפשים פתרון. זו סביבת פעילות קשה שתנאי הכרחי

המשך לקרוא