4
Sep

כיצד לאתר ולמנות שותף (מפיץ, סוכן, VAR…) בשווקים זרים ? (2)

  מדוע הכרחי !! ללמוד את שוק היעד לפני בחירת השותף ?התשובה לשאלה זו מורכבת משני נימוקים עיקריים:רק אם נכיר את שוק היעד: 1. נוכל להעריך אם השותף מתאים לצרכים שלנו2. נוכל להתניע ולקיים מערכת יחסים מאוזנת עם השותף התאמתו לצרכים שלנו אנו מעוניינים למנות אותו כנציג שלנו כדי שיוכל לייצג אותנו ולעזור לנו למכור בשוק.הפוטנציאל שלו לעזור לנו למכור בשוק

המשך לקרוא