11
Feb

שני חסמים (בהקשר של המוצר) שפוגעים בחדירה לשוק

שני חסמים (בהקשר של המוצר) שפוגעים בחדירה לשוק לכל מנהל בארגון ברור שהמוצר הוא הנכס המרכזי שישכנע לקוחות בשוק חדש לבחור בו. לקוחות ישקלו לנסות מוצר של חברה לא ידועה רק אם יחשבו שיש בו ערך פונקציונאלי עבורם. בהתאם לכך, בשלב פיתוח המוצר ו/או ביצוע ההתאמות לצורכי שוק היעד הספציפי חברות משקיעות מאמץ להגיע למוצר עם פונקציונאליות רלבנטית ללקוח. חסם

המשך לקרוא

10
Mar

גם אנשי שיווק ומכירות מבריקים יתקשו להחביא מוצר בינוני ומטה

גם אנשי שיווק ומכירות מבריקים יתקשו להחביא מוצר בינוני ומטה אתם פועלים בשוק מסוים ומצליחים לסגור עסקאות פה ושם, אבל לא מצליחים לייצר תנופה אמיתית במכירות. במצב זה, כמעט תמיד, מופעל לחץ של המנכ”ל על מנהלי השיווק והמכירות וערוצי ההפצה למכור יותר. נערכים דיונים קדחתניים בשיווק ובמכירות על outbound ו – inbound, אפקטיביות הקמפיינים, תקציב, שוק היעד, האם בחרנו VAR

המשך לקרוא