17
Mar

תחזיות וצ’יף אינדיאני זקן

תחזיות וצ’יף אינדיאני זקן לפני בואו של כל חורף נהגו בני השבט האינדיאני “קומאנצי” להגיע אל הצ’יף שלהם ולשאול אותו מה תחזיותיו לגבי החורף הממשמש ובא. על פי תחזיותיו הם קבעו את כמות העצים שיאגרו לצרכי חימום ובישול בחורף. לקראת סוף הסתו, הצ’יף היה מדליק קטורת, מסתכל אל השמיים, ממלמל חרישית כמה תפילות ואומר לבני השבט איזה חורף מצפה להם.

המשך לקרוא

1
Jan

האם תחזית המכירות והתוכנית השיווקית שאתם מכינים עוזרות לכם לשפר ביצועים?

לשימושכם, שני פוסטים רלבנטים לתקופה זו של השנה שכתבתי בעבר שיעזרו לכם להיערך לקראת 2016. ב – 2016 התוכנית השיווקית שלכם תתרום ליצירת הכנסות רק אם… מדוע תחזית המכירות שלכם לא התממשה ב – 2015? שנה אזרחית טובה, מיכאל גלי, gallyconsult@gmail.com, 0546540402

9
Dec

מדוע תחזית המכירות שהכנתם לא התממשה ב – 2014? ואיך לשנות זאת לקראת 2015?

מנהל שלמדתי ממנו רבות, אמר לי בראשית דרכי העסקית “יש שני דברים שאסור לסמוך עליהם, תחזיות של אנשי מכירות ולוחות זמנים של אנשי פיתוח”. ברבות השנים הבנתי כמה הוא צדק. בכל מצב תחזית מכירות מדויקת היא אתגר לא פשוט. סקר שביצעה CSO Insights בשנה שעברה מגלה שרק – 46.5% מהעסקאות שדווחו שיסגרו ע”י אנשי המכירות, אכן נסגרו. אם אתם מנהלי מכירות והתחזית

המשך לקרוא