top of page

מגזין השיווק הבינלאומי

אתם יודעים שניהול המפיצים שלכם אפקטיבי כאשר…

אתם מכירים היטב את שוק היעד של המפיץ

ההיכרות שלכם עם שוק היעד אינה מבוססת רק על מקורות מידע מארגון המפיץ אלא על “עבודת רגליים” עצמאית

גיבשתם יחד עימו תוכנית מוסכמת והעליתם אותה על הכתב (תוכנית יכולה להיות גם עמוד אחד)

יש ביניכם הסכמה לגבי אוסף הפעולות הנדרש והסדר שלהן כדי להשיג לקוחות חדשים בשוקי היעד

יש הסכמה לגבי חלוקת העבודה ביניכם

אתם יודעים להעריך היטב את מאזן הכוחות ביניכם ואת מידת היכולת שלכם להפעיל על המפיץ לחץ

אתם מודדים באופן שוטף את עמידתו ביעדים מחד ומפקחים על איכות ההוצאה לפועל של פעולות השיווק והמכירות שלו (לעתים לוקח זמן להשיג תוצאות למרות שהוא מתאמץ ועושה הכל נכון)

בביקורים אצל המפיץ אתם יוצאים איתו לפגישות עם לקוחותיו (לא במיניבוס הזה)


אתם מכירים אישית את כל אנשי המפתח בארגון המפיץ

בביקורים אצל המפיץ מתאפשר לכם להיפגש בארבע עיניים עם אנשי מכירות שלו

אתם מסוגלים להעריך באופן מדויק מה תדמיתו בקרב לקוחותיו

המפיץ מנהל funnel report אשר פתוח בפניכם ומהווה בסיס לדיאלוג אתכם

בארגון המפיץ יש נושא תפקיד שמנהל את ה – account שלכם ונמדד לפיו

המפיץ ביקר בארץ

המפיץ מכיר אישית אנשי מפתח בארגון שלכם

המפיץ ירגיש חופשי לפנות ישירות לאנשי מפתח בארגון שלכם

אתם תומכים בו שיווקית באופן שוטף גם מעבר למוסכם בתוכנית והוא מודע לכך

כאשר מתעוררים קונפליקטים אינכם מתעלמים מהם אלא מנסים לפתור אותם במהירות

אם ישאלו אותו הוא יאמר שאתם ספק מועדף שלו בגלל שילוב של מוצר, הבנה עסקית ומערכת יחסים טובה

מיכאל גלי

0546540402

gallyconsult@gmail.com

Comentários


עקבו אחריי והישארו מעודכנים עם מתודולוגיות, פרקטיקות, וטיפים בשיווק ובמכירות בעולם

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Michael Gally

הרצאות, הדרכות ואימון מנהלים

כיצד להצליח בחדירה לשוק חדש? כיצד גם חברה ישראלית קטנה יכולה לסגור עסקה עם חברה גדולה בחו“ל? איך מקימים מערך לידים אפקטיבי? איך מאתרים שותפים עסקיים בחו“ל?
לרשותכם מגוון הרצאות בנושאי שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בינלאומי מותאמות לצרכיכם.

 
 
bottom of page