top of page

מגזין השיווק הבינלאומי

החליטו לסגור את מחלקת השיווק


בעולם המודרני והדינמי בו אנו חיים כולנו צריכים לשאול את עצמנו האם ניתן להתקיים בלעדינו ? האם יש לנו תחליף ?

השאלה החשובה הזו צריכה להישאל ע” העובד הבודד בחברה, ע”י העוסקים במקצועות ספציפיים (סוכן נסיעות למשל) וע”י חברות בענפים מסוימים.

בלא מעט חברות בישראל ולא רק בישראל אנשי שיווק ומנהלי שיווק מתעלמים מכך.

מה יקרה אם יסגרו את מחלקת השיווק לחודש ?בלא מעט חברות סגירת מחלקת השיווק לא תפריע לפעילות השוטפת.

המנכ”ל לא ירגיש שמשהו חסר וכמוהו אנשי המכירות.

מה יקרה אם יסגרו את מחלקת השיווק שלכם לשלושה חודשים, לחצי שנה ?


בלא מעט חברות המנכ”ל ואנשי המכירות לא יראו הבדל גדול לפני ואחרי הסגירה.

אלו מחלקות שיווק שבמקרה הטוב עוסקות, בעיקר, במיתוג בטווח הארוך. בלא מעט מקרים את השירותים שהשיווק מספק (מצגות, פרסום הודעות למדיה, SEO…) ניתן לרכוש מספק חיצוני.

יתירה מזו, אין למחלקת שיווק בעלת מאפיינים כאלו, השפעה מהותית וישירה על הביצועים העסקיים של החברה בטווח הקצר ולעתים בכלל.

מחלקות שיווק מסוג זה ניתן לסגור לפרק זמן, לצמצם את כוח האדם בהן, להוציא למיקור חוץ בלי שמקבלי ההחלטה ירגישו שנגרם נזק בטווח הקצר ואולי אף בטווח הבינוני.

מה יקרה אם יסגרו מחלקת שיווק המנהלת מאמץ lead generation אפקטיבי ?


אנשי המכירות, הרגילים לקבל לידים sales ready leads, באופן שוטף, ירגישו מייד שאפקטיביות העבודה שלהם נפגעת. הם יאלצו לעסוק בחלק מזמנם בהשגת לידים. יכולתם לעמוד ביעדי המכירה תפגע והשכר שלהם יפגע.

אם היקף המכירות ירד, החברה לא תעמוד ביעדיה, הרווחיות תרד ומחיר המניה ירד.

אנשי המכירות והמנכ”ל לא יסגרו מחלקת שיווק כזו.

בנו מומחיות יחודית כך שכאשר תעדרו ירגישו שאתם חסרים, כך יהיה קשה להחליף אתכם.


בשבוע הבא: אוסף המיומנויות הנדרשות של איש שיווק ה – B2Bהבינלאומי מהדור החדש.

מיכאל גלי

0546540402

gallyconsult@gmail.com


Comments


עקבו אחריי והישארו מעודכנים עם מתודולוגיות, פרקטיקות, וטיפים בשיווק ובמכירות בעולם

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Michael Gally

הרצאות, הדרכות ואימון מנהלים

כיצד להצליח בחדירה לשוק חדש? כיצד גם חברה ישראלית קטנה יכולה לסגור עסקה עם חברה גדולה בחו“ל? איך מקימים מערך לידים אפקטיבי? איך מאתרים שותפים עסקיים בחו“ל?
לרשותכם מגוון הרצאות בנושאי שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בינלאומי מותאמות לצרכיכם.

 
 
bottom of page