top of page

מגזין השיווק הבינלאומי

מודל גנרי ליצירת הכנסות (6) – סימון עסקות בשלות לטיפול -חלק שני

מודל גנרי ליצירת הכנסות (6) – סימון עסקות בשלות לטיפול – חלק שני


· יצירת המודעות

· יצירת ההעדפה

· בניית הדאטה-בייס

· זיהוי לקוחות פוטנציאליים

· סימון לידים

· סימון עסקות בשלות לטיפול

· טיפול בלקוחות קיימים

הצגתי טכניקה פשוטה של Lead Scoring ככלי לסיווג ותיעדוף לידים.

הטכניקה שהוצגה ללא ספק משפרת ביצועים. אך אנשים שעוסקים בהיבטים אלו של השיווק יודעים שגם עם שימוש בה, שיעור הסגירה של לידים שהוגדרו כ – qualified leads  הוא עדיין מאוד נמוך.

הדבר נובע מכך שפעילות ה –  Lead Scoring כפי שתוארה בשבוע שעבר היא מאוד טכנית ומתעלמת מהממד האנושי – מוטיבציות, כוונות ודפוסי התנהגות של מקבלי ההחלטה.

פה אנו משלבים במודל פונקציה שנקראת Sales Development. נושאי תפקיד אלו תפקידם לאבחן את בשלות הליד באמצעות דיאלוג אישי איתו בטלפון ומייל. לפונקציה זו יש השפעה דרמטית על ביצועי אנשי המכירות.

אחת הטכניקות בה הם משתמשים נקראת BANT שאלו ראשי תיבות של ארבעה משתנים על בסיסם ניתן לתעדף לידים:

Budget– האם ברשותו תקציב ?

Authority– האם בידיו סמכות להחליט ?

Need– האם אכן קיים צורך ?

Timeline– האם יש לוח זמנים להשלמת הרכישה ?

כך יועברו למכירות רק לידים שנבדק שברשותם תקציב, הם מקבלי ההחלטה, אנו אכן פותרים להם בעיה קיימת והם מעונינים לסגור עסקה בקרוב.

פונקצית ה – Sales Development נמצאת בתווך בין השיווק והמכירות והיא מחדדת עוד יותר את המיקוד של אנשי המכירות רק בלידים שנמצאים בתוך תהליך רכישה.


חלק מהחברות ממקמות את פונקצית ה – Sales Developmentכחלק מהשיווק. אחרות בוחרות למקם אותה בתוך המכירות. זה אינו נושא קריטי בתנאי שהיא ממלאת את תפקידה.

התהליך שתיארתי כרגע מעורר התנגדות בחלק מהחברות הישראליות שכן פונקצית השיווק היא פונקציה רזה. כיצד אם כן תצליח למלא את כל המטלות האלו ? שתי תשובות יש להתנגדות זו. ראשית, חלק גדול מהמטלות ניתנות לטיפול ע”י גורמים חיצוניים או ע”י כוח עזר זול יחסית. שנית ברגע שהנחנו את התשתית התפעול לא מסובך אלא רק דורש הקצאת זמן שונה של אנשי השיווק.

מיכאל גלי

gally@012.net.il

0546540402

עקבו אחריי והישארו מעודכנים עם מתודולוגיות, פרקטיקות, וטיפים בשיווק ובמכירות בעולם

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
MichaelGali_47559.jpg

הרצאות, הדרכות ואימון מנהלים

כיצד להצליח בחדירה לשוק חדש? כיצד גם חברה ישראלית קטנה יכולה לסגור עסקה עם חברה גדולה בחו“ל? איך מקימים מערך לידים אפקטיבי? איך מאתרים שותפים עסקיים בחו“ל?
לרשותכם מגוון הרצאות בנושאי שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בינלאומי מותאמות לצרכיכם.

 
 
bottom of page