top of page

מגזין השיווק הבינלאומי

Lead generation case study – ניתוח רווחיות הפעילות ROI

בשני הפוסטים האחרונים תארתי פעילות Lead Generation של חברת בת באנגליה של חברה ישראלית בתחום ה”הומלנד סקיורטי”. החברה פועלת בתחום מערכות הקלטה דיגטליות לטלויזיה מעגל סגור בחלק העליון ((hi-end של השוק). בפוסט זה אתאר ניתוח ROI של הפעילות. בפוסטים תארתי מצב בו ניתוח מהיר ודי טריויאלי שם אצבע, בין השאר, על הבעיות הבאות: • בצינור (funnel) של החברה אין מספיק לידים • אנשי המכירות של החברה עוסקים בלידים שסיכויי ההצלחה שלהם נמוכים • בחברת הבת לא היתה פונקציה שיווקית שמסוגלת לבצע Lead generation מקצועי כאמור הפעלנו שלושה כלים חדשים של Lead generation. 1. שכרנו חברה חיצונית לביצוע Lead generation באינטרנט. 2. שכרנו חברה חיצונית לביצוע Lead generation באמצעות cold calling. 3. הפעלנו שיטות מתוחכמות לאיתור לידים באמצעות קשר עם יועצים ומפיצים של מוצרים משלימים.

הטבלה להלן מציגה את הביצועים הפיננסיים של תהליך ה – Lead generation. הטבלה היא תמונת מצב ממוצעת של חודשים 4 עד 6 בביצוע התוכנית. חודשים 1 עד 3 הוקדשו להקמת התשתית. התוכנית עוברת שינויים כל הזמן מתוך מטרה לשפר ביצועים.

לפני הפרטים הפיננסיים חשוב להדגיש שהתהליך שינה לגמרי את האוירה בחברה. החברה עברה ממנטליות של “קבוצה מפסידה” (האשמות הדדיות, תסכול, עזיבה של עובדים…) למנטליות של “קבוצה מנצחת”. יש אנרגיה חיובית כל הזמן, נכנסים לידים, כולם עסוקים תוך הפריה הדדית. העובדה ששחררנו את אנשי המכירות מ – cold calling ואפשרנו להם להתרכז במכירות היתה מהלך מאוד משמעותי בעיניהם. הם מרגישים שהם מנצלים את כישוריהם טוב יותר ולא מבזבזים זמן. ניכר שחזר אליהם האמון בחברה ובמוצר. עברנו מקצב של שלוש עד ארבע עסקאות בחודש לקצב של 10 עסקאות בחודש.

הטבלה מציגה מבנה אפשרי לניתוח ROI של פעילות Lead generation (בפוסט הבא ארחיב על עקרונות ובעיות בניתוח ROI של Lead generation). לקצב הפעילות המתואר הגענו בחודש החמישי של הפעילות.

הטבלה מתארת ניתוח חודש אחד של פעילות Lead generation (פעולות, עלויות, הכנסות) – זה אינו דו”ח רוו”ה והוא גם לא מתייחס לנושא תזרים המזומנים.. פעילות ה – Lead generation מניבה כרגע הכנסות נוספות של 350,000$ בחודש.

בטבלה לא כלולות הוצאות המכירה שהן לא מבוטלות. תהליך המכירה הוא ארוך,  כשלושה חודשים וכולל מספר פגישות עם כל לקוח, דמו ולעתים פילוט בן חודש. בטבלה לא כלולות כל הוצאות השכר של העובדים, אלא רק החלק היחסי מזמן העבודה שמוקדש ישירות לפעילות בעיקר מול יועצים ומפיצים של מוצרים משלימים. בטבלה לא מצוינות הוצאות התשתית להתנעת הפרויקט במשך שלושת החודשים הראשונים. רוב הוצאות התשתית היו במסגרת ההוצאות הקבועות של החברה (כ”א, תקשורת וכיו”ב). סך הוצאות ההתנעה היו כ – 70,000 $, מהן כ – 15,000$ היו הוצאות נוספות מעבר להוצאות הקבועות. בניתוח ניסינו לבחון איזו מארבע שיטות ה – Lead generation שהפעלנו היו אפקטיביות יותר. ניתן לראות שפעילות ה – on line היתה האפקטיבית ביותר אלא שכמות העסקאות שהיא מצליחה ליצר אינה מספיקה (עסקה בחודש). בעוד ששאר שלוש השיטות דומות מבחינת הביצועים שלהן. קחו בחשבון שהשורה Total Marketing Budget כוללת בתוכה גם הוצאות בגין פרסום, יחסי ציבור ודיוור ישיר (סך הכל 9,000$) שלא כללתי בטבלה.


(בפוסט הבא ארחיב על עקרונות ובעיות בניתוח ROI של Lead generation).

מיכאל גלי 23.5.2010 gally@012.net.il נייד: 0546540402

עקבו אחריי והישארו מעודכנים עם מתודולוגיות, פרקטיקות, וטיפים בשיווק ובמכירות בעולם

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Michael Gally

הרצאות, הדרכות ואימון מנהלים

כיצד להצליח בחדירה לשוק חדש? כיצד גם חברה ישראלית קטנה יכולה לסגור עסקה עם חברה גדולה בחו“ל? איך מקימים מערך לידים אפקטיבי? איך מאתרים שותפים עסקיים בחו“ל?
לרשותכם מגוון הרצאות בנושאי שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בינלאומי מותאמות לצרכיכם.

 
 
bottom of page