top of page

קורס דיגיטלי:

חדירה לשווקים זרים

חושבים להיכנס לשוק יעד חדש? חדרתם לשוק והמכירות תקועות? רוצים להכשיר במהירות עובדים לפעילות שיווק ומכירות?

הקורס הזה בשבילכם.

מה נלמד?

הקורס כולל 34 פרקים שמבטאים את מורכבות תהליך החדירה לשוק זר.

בכל פרק תמצאו תפיסה וסדרת החלטות ופעולות לביצוע. 
משימות בהן נתמקד: איסוף מידע, בנית התשתית הנדרשת, בחירת שוק היעד, בחירת לקוחות בשוק היעד, בחירת שיטת החדירה, איתור ועבודה עם שותפים, בחירת שיטות השיווק והמכירה, מבנה ארגוני ותפקידים, שימוש בטכנולוגיה ועוד.
כל פרק מכיל חומרים לקריאה נוספת שיתרמו לכם רבות. 

מה מייחד את הקורס?

\ מותאם למאפיינים של חברות ישראליות יצואניות ושל המנהל הישראלי (רצון להגיע לתוצאות מהר).
\ מבוסס על הניסיון הפרקטי העשיר של מיכאל גלי ומנהלים רבים נוספים שהובילו חדירה לשווקים רבים בענפים שונים.
\ ליווי לאורך כל התהליך הארוך והמורכב של חדירה לשוק זר, במטרה לקבל החלטות נכונות, תוך הסבר הרציונל העומד מאחורי כל החלטה ומתן טיפים פרקטיים לצורך יישומה.

bottom of page